هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Trading Schedule for Martin Luther King Day 2023

In observance of Martin Luther King Day on 16.01.2023, there will be temporary changes to Alpari International’s trading schedule.

Check out the table below for the schedule of all the instruments that are subject to changes. If your instrument is not mentioned, that means normal trading will resume for it.

Instruments16.01.2023
Spot Metals*Early close 21:30
Spot Commodities(Crude, NatGas, Brent)*Early close 21:15
Share Indices (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID)*Closed
Spot Indices (Japan225, USSPX500, SPX500_m, USTch100, NQ100_m, WallSt30, WSt30_m)*Early Close at 20:00

*All hours are provided in EET (Eastern European Time) – Server Time in MT4.

Remember, in the event of decreased liquidity in the market, we may switch trading on low-liquidity instruments to “Close Only” or close all trading on these instruments.

In the event of low liquidity, spreads might also increase significantly from their normal average level.

If you have any questions or concerns about these changes, please don’t hesitate to contact FXTM’s dedicated Customer Support team. We are always happy to help.

Still not trading with a multi-award winning broker brand? Register Today!