هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

با ما تماس بگیرید

با ما در ارتباط باشید!

یک حساب افتتاح کنید

دوشنبه تا جمعه: 24 ساعته
شنبه و یکشنبه 12:00 - 20:00
(GMT+2/GMT+3 در طی ساعات زمستانی)

+442 080 896 850

[email protected]

پشتیبانی مشتریان

دوشنبه تا جمعه: 24 ساعته
شنبه: 11:00 تا 16:00
یکشنبه: 12:00 تا 20:00
(تغییرات ساعات فصلی GMT+2/GMT+3)

+442 080 896 850

[email protected]

واریز / برداشت

دوشنبه تا جمعه: 02:00 - 20:00
یکشنبه: 13:00 - 17:00
(GMT+2/GMT+3 در طی ساعات زمستانی)

+442 080 896 850

[email protected]

تماس با دپارتمان

جواب تماس
دوشنبه تا جمعه: 24 ساعته

سوالات مربوط به سفارشات معاملاتی و انتقالات پولی می توانند در myAlpari ثبت شوند

دفترها

دفتر مرکزی

Exinity Limited
,5th Floor, 355 NEX Tower
,Rue du Savoir, Cybercity
,Ebene 72201
Mauritius

6:00 - 19:00 GMT, دوشنبه تا جمعه

+442 080 896 850

[email protected]