هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
683.44%
هفته: +1.21%
USD ارز
568.32%
هفته: +20.93%
USD ارز
1127.00%
هفته: +1.96%
USD ارز
715.31%
هفته: +15.46%
USD ارز
601.25%
هفته: +1.86%
USD ارز
1015.12%
هفته: +0.75%
USD ارز
1001.86%
هفته: -6.29%
USD ارز
307.52%
هفته: +10.26%
USD ارز
209.04%
هفته: +3.38%
USD ارز
158.53%
هفته: +1.76%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Detective Conan
Detective Conan
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
683.44%
هفته: +1.21%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.93%
سطح ریسک
روزهای فعال358
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Br_Alexander
Br_Alexander
China
China
منفعت
568.32%
هفته: +20.93%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.91%
سطح ریسک
روزهای فعال237
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
HGD_INVEST
HGD_INVEST
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
1127.00%
هفته: +1.96%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 45.56%
سطح ریسک
روزهای فعال227
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
EA TECH
EA TECH
منفعت
715.31%
هفته: +15.46%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 86.12%
سطح ریسک
روزهای فعال424
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
Turkey
Turkey
منفعت
601.25%
هفته: +1.86%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.71%
سطح ریسک
روزهای فعال303
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
TradWitSarmaya
TradWitSarmaya
منفعت
1015.12%
هفته: +0.75%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 8.77%
سطح ریسک
روزهای فعال266
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Nickz
Nickz
منفعت
1001.86%
هفته: -6.29%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 32.97%
سطح ریسک
روزهای فعال287
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
KAS Trading
KAS Trading
Sri Lanka
Sri Lanka
منفعت
307.52%
هفته: +10.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 27.86%
سطح ریسک
روزهای فعال148
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
CountryRoad
CountryRoad
China
China
منفعت
209.04%
هفته: +3.38%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.95%
سطح ریسک
روزهای فعال193
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Detective Conan
Detective Conan
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
158.53%
هفته: +1.76%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 20.94%
سطح ریسک
روزهای فعال179
کارمزد 25%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.