هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
1677.79%
هفته: +8.36%
USD ارز
1244.64%
هفته: -0.02%
USD ارز
633.34%
هفته: +9.87%
USD ارز
488.63%
هفته: +48.66%
USD ارز
1228.66%
هفته: -0.03%
USD ارز
413.23%
هفته: +4.53%
USD ارز
887.92%
هفته: +2.22%
USD ارز
398.67%
هفته: +6.26%
USD ارز
1803.03%
هفته: +41.67%
USD ارز
3927.34%
هفته: -7.98%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mica63548
Mica63548
منفعت
1677.79%
هفته: +8.36%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.91%
سطح ریسک
روزهای فعال193
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
ChocolateFx
ChocolateFx
منفعت
1244.64%
هفته: -0.02%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 13.59%
سطح ریسک
روزهای فعال367
کارمزد 33%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
ShantoMuneeb
ShantoMuneeb
منفعت
633.34%
هفته: +9.87%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 30.67%
سطح ریسک
روزهای فعال262
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
SolarisX
SolarisX
منفعت
488.63%
هفته: +48.66%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.33%
سطح ریسک
روزهای فعال277
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
SyedFaraz
SyedFaraz
منفعت
1228.66%
هفته: -0.03%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 64.48%
سطح ریسک
روزهای فعال386
کارمزد 32%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
Turkey
Turkey
منفعت
413.23%
هفته: +4.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 10.12%
سطح ریسک
روزهای فعال406
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
leung
leung
منفعت
887.92%
هفته: +2.22%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 11.54%
سطح ریسک
روزهای فعال197
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Odie135 - ORD
Odie135 - ORD
منفعت
398.67%
هفته: +6.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 16.91%
سطح ریسک
روزهای فعال269
کارمزد 28%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Money_Cloud
Money_Cloud
منفعت
1803.03%
هفته: +41.67%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 88.78%
سطح ریسک
روزهای فعال159
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
YouYTTA
YouYTTA
China
China
منفعت
3927.34%
هفته: -7.98%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 45.90%
سطح ریسک
روزهای فعال170
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.