هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
873.09%
هفته: +1.57%
USD ارز
738.67%
هفته: +1.76%
USD ارز
409.14%
هفته: +4.03%
USD ارز
315.89%
هفته: +2.90%
USD ارز
878.09%
هفته: +3.34%
USD ارز
986.47%
هفته: -1.36%
USD ارز
143.15%
هفته: +9.64%
USD ارز
7776.14%
هفته: -47.02%
USD ارز
113.87%
هفته: +8.90%
USD ارز
108.56%
هفته: +3.61%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Nickz
Nickz
منفعت
873.09%
هفته: +1.57%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 13.22%
سطح ریسک
روزهای فعال166
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
TradWitSarmaya
TradWitSarmaya
منفعت
738.67%
هفته: +1.76%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 8.77%
سطح ریسک
روزهای فعال145
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Detective Conan
Detective Conan
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
409.14%
هفته: +4.03%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.93%
سطح ریسک
روزهای فعال237
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
منفعت
315.89%
هفته: +2.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 7.79%
سطح ریسک
روزهای فعال181
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Cambist
Cambist
منفعت
878.09%
هفته: +3.34%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.24%
سطح ریسک
روزهای فعال166
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
986.47%
هفته: -1.36%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.71%
سطح ریسک
روزهای فعال434
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
edudapaz
edudapaz
Brazil
Brazil
منفعت
143.15%
هفته: +9.64%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 9.15%
سطح ریسک
روزهای فعال75
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Low_RiskSignal
Low_RiskSignal
منفعت
7776.14%
هفته: -47.02%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 67.47%
سطح ریسک
روزهای فعال188
کارمزد 40%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Johnko
Johnko
منفعت
113.87%
هفته: +8.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 19.73%
سطح ریسک
روزهای فعال130
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
ForexGearRobo
ForexGearRobo
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
108.56%
هفته: +3.61%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 16.97%
سطح ریسک
روزهای فعال112
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.