هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
730.82%
هفته: +5.04%
USD ارز
14227.57%
هفته: +0.04%
USD ارز
973.43%
هفته: +3.51%
USD ارز
252.05%
هفته: +2.19%
USD ارز
518.65%
هفته: +8.21%
USD ارز
549.13%
هفته: +6.24%
USD ارز
5987.95%
هفته: +0.92%
USD ارز
406.01%
هفته: +8.23%
USD ارز
169.13%
هفته: +4.49%
USD ارز
415.39%
هفته: +29.50%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
aqa
aqa
منفعت
730.82%
هفته: +5.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 10.33%
سطح ریسک
روزهای فعال127
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
trading joy
trading joy
China
China
منفعت
14227.57%
هفته: +0.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.52%
سطح ریسک
روزهای فعال206
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
973.43%
هفته: +3.51%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.71%
سطح ریسک
روزهای فعال354
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Detective Conan
Detective Conan
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
252.05%
هفته: +2.19%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 11.55%
سطح ریسک
روزهای فعال156
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Cambist
Cambist
منفعت
518.65%
هفته: +8.21%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.14%
سطح ریسک
روزهای فعال85
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Nickz
Nickz
منفعت
549.13%
هفته: +6.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 13.22%
سطح ریسک
روزهای فعال85
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
5987.95%
هفته: +0.92%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال1298
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Super Dan
Super Dan
China
China
منفعت
406.01%
هفته: +8.23%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 38.63%
سطح ریسک
روزهای فعال111
کارمزد 10%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
منفعت
169.13%
هفته: +4.49%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 4.39%
سطح ریسک
روزهای فعال101
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
CnRYazaR
CnRYazaR
Turkey
Turkey
منفعت
415.39%
هفته: +29.50%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 32.52%
سطح ریسک
روزهای فعال551
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.