هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
16053.54%
هفته: -3.58%
USD ارز
4016.95%
هفته: +0.85%
USD ارز
1823.39%
هفته: +0.02%
USD ارز
2811.25%
هفته: -0.85%
USD ارز
659.65%
هفته: +7.96%
USD ارز
621.18%
هفته: +2.87%
USD ارز
1683.01%
هفته: +2.70%
USD ارز
3899.57%
هفته: 0.00%
USD ارز
346.94%
هفته: +8.12%
USD ارز
236.09%
هفته: -0.72%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
India
India
منفعت
16053.54%
هفته: -3.58%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 57.96%
سطح ریسک
روزهای فعال474
کارمزد 40%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
gold mine
gold mine
China
China
منفعت
4016.95%
هفته: +0.85%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.37%
سطح ریسک
روزهای فعال304
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Patiphan Longsuanchik
Patiphan Longsuanchik
Thailand
Thailand
منفعت
1823.39%
هفته: +0.02%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 63.71%
سطح ریسک
روزهای فعال432
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
2811.25%
هفته: -0.85%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 87.35%
سطح ریسک
روزهای فعال599
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
659.65%
هفته: +7.96%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 57.15%
سطح ریسک
روزهای فعال262
کارمزد 27%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Hadi Ghadimi
Hadi Ghadimi
Iran
Iran
منفعت
621.18%
هفته: +2.87%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 39.44%
سطح ریسک
روزهای فعال565
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Boundary001
Boundary001
China
China
منفعت
1683.01%
هفته: +2.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.11%
سطح ریسک
روزهای فعال571
کارمزد 28%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
3899.57%
هفته: 0.00%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال1130
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
PRAAT
PRAAT
China
China
منفعت
346.94%
هفته: +8.12%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 63.00%
سطح ریسک
روزهای فعال176
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
236.09%
هفته: -0.72%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 27.65%
سطح ریسک
روزهای فعال186
کارمزد 20%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.