هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
8519.33%
هفته: +3.45%
USD ارز
3374.56%
هفته: +5.98%
USD ارز
4773.86%
هفته: +16.50%
USD ارز
1582.55%
هفته: +0.39%
USD ارز
1001.90%
هفته: -47.03%
USD ارز
680.37%
هفته: +18.45%
USD ارز
648.06%
هفته: +21.53%
USD ارز
678.86%
هفته: +0.67%
USD ارز
735.89%
هفته: +1.83%
USD ارز
377.70%
هفته: +4.83%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
trading joy
trading joy
China
China
منفعت
8519.33%
هفته: +3.45%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.52%
سطح ریسک
روزهای فعال113
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
AXCM
AXCM
Brunei
Brunei
منفعت
3374.56%
هفته: +5.98%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.69%
سطح ریسک
روزهای فعال185
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
trading life
trading life
China
China
منفعت
4773.86%
هفته: +16.50%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.77%
سطح ریسک
روزهای فعال374
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
1582.55%
هفته: +0.39%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.51%
سطح ریسک
روزهای فعال276
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
FX Liberty
FX Liberty
Nigeria
Nigeria
منفعت
1001.90%
هفته: -47.03%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 55.56%
سطح ریسک
روزهای فعال86
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
TradeWithSam
TradeWithSam
Pakistan
Pakistan
منفعت
680.37%
هفته: +18.45%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 82.91%
سطح ریسک
روزهای فعال178
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Silent_Achiever
Silent_Achiever
Nigeria
Nigeria
منفعت
648.06%
هفته: +21.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.85%
سطح ریسک
روزهای فعال86
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Forex Wisdom
Forex Wisdom
Malaysia
Malaysia
منفعت
678.86%
هفته: +0.67%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.71%
سطح ریسک
روزهای فعال260
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Hadi Ghadimi
Hadi Ghadimi
Iran
Iran
منفعت
735.89%
هفته: +1.83%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 39.44%
سطح ریسک
روزهای فعال639
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Emmanuel Nosakhare Iyawe
Emmanuel Nosakhare Iyawe
Nigeria
Nigeria
منفعت
377.70%
هفته: +4.83%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.30%
سطح ریسک
روزهای فعال173
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.