هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
974.40%
هفته: +1.56%
USD ارز
865.76%
هفته: +3.40%
USD ارز
528.82%
هفته: +0.33%
USD ارز
1232.29%
هفته: -7.78%
USD ارز
280.44%
هفته: +23.91%
USD ارز
234.19%
هفته: +1.24%
USD ارز
1648.80%
هفته: +23.88%
USD ارز
858.62%
هفته: +5.10%
USD ارز
698.85%
هفته: +4.29%
USD ارز
5945.49%
هفته: +2.50%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
ForexHacker
ForexHacker
منفعت
974.40%
هفته: +1.56%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.51%
سطح ریسک
روزهای فعال210
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Detective Conan
Detective Conan
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
865.76%
هفته: +3.40%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 18.41%
سطح ریسک
روزهای فعال443
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
SyedFaraz
SyedFaraz
منفعت
528.82%
هفته: +0.33%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 39.67%
سطح ریسک
روزهای فعال156
کارمزد 32%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
HGD_INVEST
HGD_INVEST
Republic of Korea
Republic of Korea
منفعت
1232.29%
هفته: -7.78%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.46%
سطح ریسک
روزهای فعال312
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
ChocolateFx
ChocolateFx
منفعت
280.44%
هفته: +23.91%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 8.94%
سطح ریسک
روزهای فعال137
کارمزد 33%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
ChocolateFx
ChocolateFx
منفعت
234.19%
هفته: +1.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.06%
سطح ریسک
روزهای فعال137
کارمزد 31%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
FxProfessor
FxProfessor
منفعت
1648.80%
هفته: +23.88%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 9.92%
سطح ریسک
روزهای فعال233
کارمزد 33%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
Turkey
Turkey
منفعت
858.62%
هفته: +5.10%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 49.59%
سطح ریسک
روزهای فعال387
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
Turkey
Turkey
منفعت
698.85%
هفته: +4.29%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 38.10%
سطح ریسک
روزهای فعال176
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Tradingflow
Tradingflow
منفعت
5945.49%
هفته: +2.50%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.48%
سطح ریسک
روزهای فعال1202
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.