هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

قراردادهای باز کردن حساب

لطفا این اسناد را به دقت بخوانید

اسناد زیر شامل اطلاعات مهمی است که باید قبل از باز کردن حساب با شرکت بین المللی آلپاری با آن آشنا شوید. ما می دانیم که اطلاعات زیادی در اینجا وجود دارد اما برای اینکه شما همه جنبه های معاملات با ما را درک کنید، از شما خواهشمندیم که اسناد را دانلود کنید و آنها را با دقت بخوانید.

توافقات مشتریدانلود
مقررات رسیدگی به شکایاتدانلود
قوانین تجارت - حساب استاندارددانلود
قوانین تجارت - حساب میکرودانلود
قوانین تجارت - حساب ECN MT4دانلود
قوانین تجارت - حساب ECN MT5دانلود
قوانین تجارت - حساب PRO MT4دانلود
شرایط کاری – برنامه CopyTrade آلپاری / قرارداد سرمایه گذاردانلود
شرایط کاری – برنامه CopyTrade آلپاری / قرارداد مدیر استراتژیدانلود
اطلاعات ضد پولشوییدانلود
قوانین اعمال غیر معاملاتیدانلود

توجه داشته باشید: اگر شما روابط تجاری خود را با ما قطع نمایید، ما همچنان اطلاعات شخصی شما را تا 7 سال پس از بستن حسابتان نگاه خواهیم داشت.