هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

مجوزها

کمیسیون خدمات مالی (FSC) - موریس

یکی از اهداف FSC، در کنار سایر آنها، این است که موریس را به عنوان یک صلاحیت قضایی در مفاد با برقراری تعادل مناسب بین مقررات و تحولات کاری جایگزین کنیم.

Exinity Limited دارای مجوز FSC در جمهوری موریس با شماره مجوز C113012295، به عنوان یک فروشنده سرمایه گذاری (فروشنده خدمات کامل بدون ضمانت) است. Exinity Limitedمعاملات فارکس و محصولات CFD را در میان سایر ابزارها و اوراق بهادار ارائه می دهد.