هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Gold vs. US Dollar

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PRO
حداقل اسپرد2739181818
اسپرد معمولی2739181818
اندازه لات1001100100100
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.010.00010.010.010.01
1 pip value (pips)0.00010.010.00010.00010.0001
مارجین0.20.20.20.20.5
مارجین تامینی5050505050
سواپ فروش-5.60-5.60-5.60-5.6-5.60
سواپ خرید-12.40-12.40-12.40-12.4-12.40
باز کردن01:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وقفه داد و ستد23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot Metals
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-26.5-26.5-26.5--26.5
سهمیه روزهای بدون سواپ777 -7