هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Silver vs. US Dollar

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PRO
حداقل اسپرد3.34.63.63.63.6
اسپرد معمولی3.34.63.63.63.6
اندازه لات500050500050005000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.0010.0010.0010.0010.001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.50.0050.50.50.5
1 pip value (pips)0.010.010.010.010.01
مارجین0.20.20.20.20.5
مارجین تامینی5050505050
سواپ فروش0.040.040.040.040.04
سواپ خرید-0.22-0.22-0.22-0.22-0.22
باز کردن01:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وقفه داد و ستد23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot Metals
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-19.3-19.3-19.3--19.3
سهمیه روزهای بدون سواپ777 -7