هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

US Dollar/Japanese Yen

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PRO
حداقل اسپرد0.91.60.40.10.1
اسپرد معمولی1.320.30.40.3
اندازه لات1000001000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.0010.0010.0010.0010.001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات100.1101010
1 pip value (pips)0.010.010.010.010.01
مارجین تامینی5050505050
سواپ فروش-0.40-0.40-0.40-0.4-0.40
سواپ خرید-0.11-0.11-0.11-0.11-0.11
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-12.2-12.2-12.2 --12.2
سهمیه روزهای بدون سواپ777 -7