هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

US Dollar Index

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PROAlpari Pro MT5
اسپرد معمولی, پيپ1.61.61.61.61.6
Contract Size per Lot, USD10001000100010001000
Minimum Lot Size, لات0.010.010.010.010.01
Maximum Contract, لات55555
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.010.010.010.010.01
سواپ فروش, USD per 1 lot-8.82-8.82-8.82-8.82-8.82
سواپ خرید, USD per 1 lot-20-20-20-20-20
باز کردن, دوشنبه - جمعه03:00:0003:00:0003:00:0003:00:0003:00:00
بستن, دوشنبه - جمعه23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وقفه داد و ستد, دوشنبه - جمعه23:55:00 - 03:00:0023:55:00 - 03:00:0023:55:00 - 03:00:0023:55:00 - 03:00:0023:55:00 - 03:00:00