هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Japan 225 Mini

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PROAlpari Pro MT5
اسپرد معمولی, پيپ1111
Contract Size per Lot1000100010001000
Minimum Lot Size, لات0.010.010.010.01
Maximum Contract5555
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.010.010.010.01
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.010.010.010.01
سواپ فروش, JPY-2070.5-2070.5-2070.5-2070.5
سواپ خرید, JPY-2070.5-2070.5-2070.5-2070.5
باز کردن, دوشنبه - جمعه01:01:0001:01:0001:01:0001:01:00
بستن, دوشنبه - جمعه23:59:0023:59:0023:59:0023:59:00
وقفه داد و ستد - - - -
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-16-16-16-16
سهمیه روزهای بدون سواپ0007
Dividend Ex-Date2024-03-272024-03-272024-03-272024-03-27
Dividend for Long Positions1.7674521.7674521.7674521.767452
Dividend for Short Positions-1.767452-1.767452-1.767452-1.767452