هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Australian Dollar/US Dollar

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PRO
حداقل اسپرد11.30.10.10.1
اسپرد معمولی1.21.70.50.70.5
اندازه لات, AUD1000001000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.10.0010.10.10.1
1 pip value (pips)0.00010.00010.00010.00010.0001
مارجین تامینی5050505050
سواپ فروش-0.21-0.21-0.21-0.21-0.21
سواپ خرید-0.19-0.19-0.19-0.19-0.19
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-4.5-4.5-4.5--4.5
سهمیه روزهای بدون سواپ77707