هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Australian Dollar/Japanese Yen

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5آلپاری PRO
حداقل اسپرد, پيپ1.42.50.10.10.1
اسپرد معمولی, پيپ1.82.7111
اندازه لات, AUD1000001000100000100000100000
حداقل قرارداد, لات0.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.0010.0010.0010.0010.001
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات, JPY100.1101010
1 pip value (pips)0.010.010.010.010.01
مارجین تامینی, %5050505050
سواپ کوتاه-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53
سواپ بلند0.030.030.030.030.03
باز کردن, دوشنبه00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن, جمعه23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-7.6-7.6-7.6 --7.6
سهمیه روزهای بدون سواپ444 -4