هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Australian Dollar/Japanese Yen

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری Standardآلپاری Microآلپاری ECNآلپاری ECN MT5
حداقل اسپرد, پيپ1.42.50.10.1
اسپرد معمولی, پيپ1.82.70.60.6
Contract Size per Lot, AUD1000001000100000100000
Minimum Lot Size, لات0.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.0010.0010.0010.001
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات, JPY100.11010
1 pip value (pips)0.010.010.010.01
مارجین تامینی, %50505050
سواپ فروش-16.58-16.58-16.58-16.46
سواپ خرید6.176.176.176
باز کردن, دوشنبه00:15:0000:15:0000:15:0000:15:00
بستن, جمعه23:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTC
گروه مارجینFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-5.46-5.46-5.46-5.46
سهمیه روزهای بدون سواپ7777