هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

U.S. Dollar Index

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری ECN
اسپرد معمولی, پيپ1
Contract Size per Lot, USD100000
Minimum Lot Size, لات0.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.01
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش, USD per 1 lot-9.85
سواپ خرید, USD per 1 lot-5.35
باز کردن, دوشنبه - جمعه00:05:00
بستن, دوشنبه - جمعه23:55:00
وضعیت سفارشGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-16.72
سهمیه روزهای بدون سواپ7