هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Space Wars Index

مشخصات قرارداد

پارامترهاآلپاری ECN
اسپرد معمولی, پيپ11
Contract Size per Lot, سهام100
Minimum Lot Size, لات0.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.01
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.01
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش, USD per 1 lot-3.59
سواپ خرید, USD per 1 lot-4.88
باز کردن, دوشنبه - جمعه16:31:00
بستن, دوشنبه - جمعه22:59:00
وضعیت سفارشGTC
لوریج1:10
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-4
سهمیه روزهای بدون سواپ3