هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

انتقال محلی Telepay

زمان پردازش24 ساعت

شرکت بین المللی آلپاری   روشی آسان مانند   گزینه های انتقال محلی   را به   مشتریان کشورهای خاورمیانه   ارائه می دهد و اکنون می توانند واریزها و برداشت های آسان و ارزان را با ارز محلی خود انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با مدیر حساب اختصاصی خود تماس بگیرید

زمان پردازش24 ساعت

شرکت بین المللی آلپاری   روشی آسان مانند   گزینه های انتقال محلی   را به   مشتریان کشورهای خاورمیانه   ارائه می دهد و اکنون می توانند واریزها و برداشت های آسان و ارزان را با ارز محلی خود انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با مدیر حساب اختصاصی خود تماس بگیرید