هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

حساب راهبرد

kiarash666
مدیر راهبرد
Iran
Iran
 • رتبه
 • روز
  0.00%
 • 1 ماه
  -50.00%
 • سود
  -99.99%
 • Investors
 • روزهای باز
  325
 • سطح ریسک
 • تقسیم سود
  30%
سرمایه‌گذاری
هفته1 ماه3 ماهکلی
-80.00 %-50.00 %-100.00 %-99.99 %

آمار

روزهای کل داد و ستد233
روزهای سودآور71
میانگین برد روزانه+12.47%
روزهای غیر سودآور73
میانگین زیان روزانه -6.65%
نرخ میانگین روزانه -0.43 %
افت100.00%

Settings

لوریج1:1000
Swap feeYes

ماشین حساب سودآوری

سپرده:
دوره سرمایه‌گذاری: روز.
ارزش احتمالی حساب شما:
(% سود)

آمار ماهانه بر حسب معاملات

برای مشاهده آمار بیشتر بر روی ستون کلیک کنید

آمار کلی

معاملات بر حسب ساعت

معاملات بر حسب روزهای هفته