هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

حساب راهبرد

66tali11_team
Low_RiskSignal مدیر راهبرد
Low_RiskSignal
 • رتبه
 • روز
  +6.20%
 • 1 ماه
  51.77%
 • سود
  20705.37%
 • Investors
 • روزهای باز
  220
 • سطح ریسک
 • تقسیم سود
  40%

hello I have 12 years exprience in forex . if you want to be successful in this tough market you have to have risk managemnet otherwise the market will take revenge and you will lose your investment.

هفته1 ماه3 ماهکلی
4.18 %51.77 %119.41 %20705.37 %

آمار

روزهای کل داد و ستد151
روزهای سودآور119
میانگین برد روزانه+8.00%
روزهای غیر سودآور32
میانگین زیان روزانه -6.27%
نرخ میانگین روزانه +137.12 %
افت67.47%

Settings

بدون سواپYes
حداقل سپرده100$

ماشین حساب سودآوری

سپرده:
دوره سرمایه‌گذاری: روز.
ارزش احتمالی حساب شما:
(% سود)

آمار ماهانه بر حسب معاملات

برای مشاهده آمار بیشتر بر روی ستون کلیک کنید

آمار کلی

معاملات بر حسب ساعت

معاملات بر حسب روزهای هفته