هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

حساب راهبرد

4884
Leung Ko Ghim مدیر راهبرد
Leung Ko Ghim
Malaysia
Malaysia
 • رتبه
  2
 • روز
  +0.20%
 • 1 ماه
  11.95%
 • سود
  1417.64%
 • Investors
  270
 • روزهای باز
  437
 • سطح ریسک
 • تقسیم سود
  30%
سرمایه‌گذاری

We have ten years of trading experience.We've been trade this for over a year .risk level 2 only.Every trade must be prepared with a stop loss.Recovery is fast.the analysis of the basic movements of the price, to generate signals of entry and exit in trade.

هفته1 ماه3 ماهکلی
3.79 %11.95 %19.69 %1417.64 %

آمار

روزهای کل داد و ستد236
روزهای سودآور164
میانگین برد روزانه+2.31%
روزهای غیر سودآور72
میانگین زیان روزانه -1.12%
نرخ میانگین روزانه +6.01 %
افت37.73%

Settings

بدون سواپYes
حداقل سپرده100$

ماشین حساب سودآوری

سپرده:
دوره سرمایه‌گذاری: روز.
ارزش احتمالی حساب شما:
(% سود)

آمار ماهانه بر حسب معاملات

برای مشاهده آمار بیشتر بر روی ستون کلیک کنید

آمار کلی

معاملات بر حسب ساعت

معاملات بر حسب روزهای هفته