هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

امروز به برنامه بازپرداخت نقدی آلپاری بپیوندید

این چهار مرحله آسان را دنبال کنید:

1

یک حساب در شرکت بین المللی آلپاری ثبت کنید.

2

در بخش MyAlpari به برنامه بازپرداخت نقدی آلپاری بپیوندید – تمام شرایط و ضوابط را در آنجا خواهید یافت.

3

سپرده گذاری نمائید.

4

معامله کنید و از بازپرداخت نقدی هفتگی لذت ببرید.

برنامه بازپرداخت نقدی ما شامل پنج سطح است. سپرده گذاری کنید تا ببینید از اینکه معامله گر وفادار آلپاری باشید، چقدر سود می برید!

اطمینان حاصل کنید که این فرصت کسب پول نقد را از دست نمی دهید، امروز در برنامه بازپرداخت نقدی ما ثبت نام کنید.

طبق شرایط و ضوابط.