هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

آیا مایلید در تجارت با ما بهترین مزایا را بدست آورید؟

4 مرحله زیر را انجام دهید:

1

برای افتتاح حساب در شرکت بین المللی آلپاری ثبت نام نمائید.

2

به بازپرداخت نقدی آلپاری بپیوندید - اطمینان حاصل کنید که شرایط و ضوابط را پذیرفته اید.

3

سپرده گذاری نمائید.

4

معامله کنید و از بازپرداخت نقدی هفتگی لذت ببرید.

برنامه بازپرداخت نقدی ما شامل پنج سطح است. سپرده گذاری کنید تا ببینید از اینکه معامله گر وفادار آلپاری باشید، چقدر سود می برید!

اطمینان حاصل کنید که این فرصت کسب پول نقد را از دست نمی دهید، امروز در برنامه بازپرداخت نقدی ما ثبت نام کنید.

طبق شرایط و ضوابط.