هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

Alpari International wins Most Transparent Broker Award 2020

All of us at Alpari International are delighted to share that we have been awarded the Most Transparent Broker at the Global Forex Awards – Retail 2020.

This kind recognition demonstrates our continued commitment in adhering to regulatory frameworks and operating with transparency. The Alpari brand’s reputation has been earned by over 22 years of hard work and the determination to foster long-term relationships with our traders around the world.

The Global Forex Awards – Retail 2020 celebrate high achieving forex institutions both regionally and globally, assessing trading conditions, customer service and transparency. Receiving this award only serves to illustrate Alpari International’s continued growth within the financial industry.

Alpari International would like to thank the Global Forex Awards for this esteemed award, and remind our loyal traders worldwide that transparency remains one of our most pivotal priorities in every aspect of our service.

Trade with a broker that’s trusted by millions. Join Alpari International today.